Bir Köyümüzden Serzeniş

Bir Köyümüzden Serzeniş

Nallıhan Alan köyü ve solaklar mahallemiz başkent Ankara Nallıhan ilçesinin güney batısında kalan bir köydür. Eskiden nüfusu çoktu ilçeye ve şehirlere göç vermesi nedeniyle nüfusu çok azalmıştır. Eskiden nüfus ve toprak büyüklüğü bakımından büyüklükte 10 büyük köylerin içinde yer almaktaydı. Yüz ölçümü 1. 978 km karedir. Yeni sayıma göre köyde kalan sayısı 68 dir. Köyün geliri olmadığından hizmet yapılmadığından çalışmak için başka şehirlere çalışmaya gitmişlerdir.

Köyde genç kalmamış yaşlı nüfus oturmaktadır. Merkez Alan köyü solaklar mahallemiz olmak üzere ayrı yerleşim yerlerinde olan iki parçalalı bir köydür. Tekke Alan tepe kulu köyleri ve solaklar mahallemizin ortasında kalan bir köydür. Merkez Alan köyü olarak bilinir. Merkezde oluşundan ve nüfus çokluğundan ortada kaldığından etrafında kalan köyler yararlansın diye Mustafa Kemal Atatürk dönemlerinde 1928 harf devriminde ilk defa köylere yapılan ilkokullardan biride merkez Alan köyünün eski mezarlığımızda yapılmak istenen bir okulmuş. Maalesef bir türlü yapılamamıştır.

Bütün etrafında bulunan bu köylerin çocukları burada okuyacaklardı. Köyün mollaları gavur okuması diye engellemesine neden olmuşlar ve okul yapıldığı halde tamamen duvarları yapılmış sadece çatısı kalmış. Çatısı yapılırken üzeri örtülürken yarıda bırakılmış öyle kalmış. Öyle bırakmışlar. Yaşlı köylüler öyle anlatırlardı. O güzelim sıraları yanılmıyorsam o köyleri hep karıştırırım babamın anlattığına göre hayvanlarına beygir ve katırlarına yükleyerek tekirler köyüne götürmüşler öyle bilinir öyle söylerlerdi. Hep köylüler öyle anlatırlardı.

O zamanlar ilk okullar Nallıhan ve Alan köyü ve Eymür köyüne yapılmak istenmiş. Buralara bu okullar yapılmış. Ve çocukları okumuşlar devlet dairelerinde ve yüksek makamlarda yüksek memurları olmuşlar kimileri milletvekili bakanlık senatörlük kaymakam savcı hakim avukat mühendis öğretmen bu gibi dallarda yetişmişler ve görevlerde bulunmuşlardır. Maalesef merkez Alan köyü ve etrafındaki köyler için çok acı bir kayıptır. İşte köyün zengin ağa takımı köylü uyanmasın aydınlanmasın diye bu engellemede bulunmuşlardır. Köy odalarında elif be kuran dili okumaya devam etmişlerdir. Atatürk o zamanlar Arapça’yı yasaklamış yeni yazı Türkçe okullarda okunmasını istemiştir. Fakat Alan köylüler buna iştirak etmemişler kuranı kerim okumaya devam etmişlerdir.

Osmanlı medrese kültürlerini bir türlü bırakamamışlar halen de o kültürlerimiz devam etmektedirler ve cumhuriyet kültürlerimizde devam etmektedir isteyen imam hatip okullarına gönderiyor isteyen düz liseye ve meslek liselere yada diğer başka liselere gönderiliyor. Bu anlatımım yanlış anlaşılmasın. Eskiden köyümüzün odasında Kuranı Kerim ve Arapça eski yazı okutulurken diğer köylüler şikayet ederlermişti ve köyün içinden olacağını zannetmiyorum belki içlerinden olabilir şikayette bulunanlar olurmuştu.

Devamlı Alan köyüne müfettişler yani görevli memurlar diyelim ilçe jandarma karakolu jandarmaları basarlarmış. Köylüler devamlı basılacağını bildiklerinden köyün girişi olan kambur yolak yine girişi olan bostanlıklar yolu ve diğer girişi olan giriş noktalarına nöbet değiştirerek nöbetçi koyarlarmış. O zamanlar vesait olmadığından devamlı at veya hayvanla gelirlermiş. Bu köye basmaya gelen memur veya jandarmaların atları uzaktan görününce nöbetçiler işaret verir onlar gelmeden köy odalarında kuranı kerimleri saklarlarmış.

Köy odasında hoca ve öğrenciler İzmir’in dağlarını çicekler açar marşını ve dağ başını duman almış marşını söylerlermiş maalesef böyle olurmuş. Rahmetli kadir üsünlerin demircilik yapan kadir usta kadir ekici akrabamız öyle anlatmıştı. O dönemlerde kadir dayı bu şekil okumuş hep öyle anlatırdı.

O dönemin yaşıtları ve bütün köy hane halkı hiç kuranı bilmeyecek kadar azmış. İster hoca olsun veya olmasın bütün ev haneleri bilirmiş bilmeyen ev hane yokmuş öyle söylerler öyle anlatırlardı. Merkez Alan köyü ve solaklar mahallemizde Alan köyünün dini hocaları bol olması buradan gelmektedir. Diğer köylerden çok az hocalar bulunur. Nallıhan ilçesinin imamların hafızlarının en bol olduğu köylerden birisidir. Nallıhan ve Mihallıççık Bolu Mudurnu Göynük Ankara ve Polatlı köyleri, diğer doğu ve Ege taraflarında çok görev yapmış imamlarımız vardır. Hep merkez Alan köyü ve solaklar mahallemiz imamlarından götürüp camilerinde hizmetlerinde bulundurmuşlardır. Köyümüz hale bu Osmanlı medrese eğitimini bir türlü bırakamıyor bırakmıyor halen devam ettirmektedirler. Önceki hükümetlerimiz sıcak bakmamış köyümüze pek hizmet etmemişler yapmamış diyebiliriz. Şimdiki hükümetten de öyle bir hizmet gördük diyemeyiz.

Merkez Alan köyü Nallıhan ilçesine takriben 20 km. Yada 25 km. civarındadır solaklar mahallemizde 23 km. Ya da 24km. Ya da 25 km arasında değişir. Etrafındaki köyler kuzeyinde Tekke köyü sınır takriben 3 km. veya 4 km. o civarda bilinmektedir yine batısında sınır kulu köyü küçük bir köydür o da sınırdır takriben 4 km veya 5 km olarak bilinir. Yine güneyine ve güney batısında yukarı tepe ve aşağı tepe köyleri vardır. Takriben yukarısı 5 km veya 6 km. dir o civarlardadır. Yine doğusunda sınır olan nalderesi ve Ömer şeyhler köyleri sınırdır. Bu iki köy sınır olarak toprakları vardır. Alan köyünün ağaderesi ormanlarıyla Ömer şeyhler köyüne sınırdır. Burada araba ulaşım yolu yoktur. Ulaşım yapılamaz çok eskiden hayvanla yapılırdı 1 saat 1,5 saat ya da 2 saat gibi yayan hayvanlarla yolculuk yapılırdı. Alan köyünden bu köylere gitmek için yol olmadığından çok uzun mesafe olan Nallıhan ilçesine varacaksın tekrar buradan araba ile nallıdere ve Ömer şeyhler köylerine tekrar arabayla gideceksin çok uzak oluyor. Maalesef bu köylere toprak traktör yolumuz bile kendi aralarında kestirmeden yoktur. Alan köyüne sınır olan bu köyler bu köyler arasına yapılsa 15 dakikada varılır. Nallıhan ilçesine varıp buradan devam edilince 40 dakika yani 1 saate yakın zamanımız kayboluyor bu zamana kadar hiç bir hükümet böyle bir teşebbüste bulunmamışlar halen bulunmamaktadırlar. Nice dağları bayırları mezraları yollar yapılıyorlar bu köylerin aralarında toprak traktör yolları bile yoktur buradan çok yoksunlar. Kısa mesafeli köyler arası hiç traktör yolumuz maalasef yoktur.

Yine kozlu köyüne ağa deresi koca kaş ormanlarıyla sınır olan merkez Alan köyü ve solaklar mahallemize bu köyler arasında yol yoktur tekrar Nallıhan’a gidicen oradan tekrar devam edecen takriben 1,5 saat 2 saat gibi bir zaman kaybı ve yakıt masrafı olmaktadır nice dağ mezralar bayırları yol olmaktadır. Eski hükümetler ve şimdiki hükümetler zamanında teşebbüste bulunmuyorlar çok acı kayıptır. Traktör toprak yolumuz kestirme köyler arası kısa da olsa hiç yolumuz yoktur. Eskiden köylüler hayvanlarla at eşekle beygir katırla devam ederlerdi. Maalesef şimdi bu devirde at katır kalmadı. Onun için Nallıhan’a arabayla gidicen öyle yine arabayla uzun yolculuk yapacaksın. Merkez Alan köyünden kozlu veya emrem sultan köyüne yol yapılsa 30 dakikada varılabilir. Eskiden hayvanla 2 saat gibi bir zaman alırmış veya 2. 5 saat gibi. Merkez Alan köyü yoksun bırakılmış hizmet götürülmemiş yalnız kalmış bir köydür. Eski dönemlerinden beri hizmetler götürülmemiş. Hep yakınındaki etrafındaki tekke köylerine götürülmüş. Köyümüzce çok acı bir kayıptır. Merkez Alan köyü olarak hizmet beklemekteyiz. Yine eskiden olsun kulu köyü ve merkez Alan köyü gölcük ve oymaağaç mezrası mahallesine çiftliklerine yanışlar değirmenine hayvanlarla un öğütmeye giderlerdi katır beygirlerle 1,5 saat sürerdi araba traktör yolu olmadığından mecburen hayvanla gidilirdi traktör gidecek yolumuz maalesef yoktur yine burada bulunan Eskişehir yoluna arabayla gidilemez ta Nallıhan’a gideceksin tekrar buraya kadar geleceksin tam 1 saatin üzerinde zamanın ve yakıt kaybın olur ve olmaktadır halbuki hükümetler buradan yol yapsa 15 dakika veya 20 dakikada varılır. Bu köyler arasında hiç traktör toprak yolumuz bile yoktur. Çilekeş merkez Alan köyü çok yoksun kalmış bir köydür. İşte yeni yazı okumadıklarından üst makamlarda memur olsun milletvekili olsun adamları olmadığından yoksun kalmışlar bunu engelleyenlerin cezalarını çekmişlerdir. Yeni anlıyorlar bu hizmetlerde hala gelmediğinden çekmektedirler. Nallıhan yukarı köylerine Nallıhan doğu köylerine Ankara istikametindeki bu köyleri hep hizmetler götürülmüş işte buralar çok gelişmiştir. Çünkü yeni yazıdan okuyan tahsilli memur bakan ve milletvekili adamları çıkmış onun için buralar Paris gibi çok hizmet götürülmüş ve buralar gelişmişlerdir. Bu etraftaki köylerimiz olan gölcük ve Oymaağaç mezrasına ve Nallıhan giden Eskişehir yolu buradan yakınından geçmektedir. Eskişehir’e buradan arabayla kestirme yol yapılırsa merkez Alan köyü ve kulu köyü tepe köyleri buradan giderler. Maalesef araba traktör yolu yoktur bu yakın köyler buradan da yoksundurlar. Nice dağlara bayırlara mezralara yol yapılır da bu köylere köyler arası kısa yollar neden yapılmaz neden ulaşımları olmaz hep ilçeye gidilip oralardan devam edilir. İşte maalesef çamurlu toprak traktör yolumuz bile yoktur bu köyler arasında gidecek traktör yolumuz bile bulunmamaktadır. Halen yoktur eskisi gibi hayvan eşek beygir katırlarımız yoktur. Bunlarla yolculuk yapacağımız hayvanlarımız bile bulunmamaktadır. Nasıl gidilir ben bilemiyorum. Bu köylerimizin hatası mı diyelim artık 21. yüzyılda hükümetler ve belediyelerimiz partiler bu hizmetleri vermemişler bu konuda muhtarların kabahati olabilir yada müracaat ettiler veya müracat ettikleri halde teşebbüs edenler olmadı mı? Köyümüz adına çok acı bir kayıp. Merkez Alan köyü ve solaklar mahallesi bu hizmetlerden yararlanamayan köylerden biridir. Tam 40 senedir bütün hükümetler geldi geçti merkez Alan köyüne iki dere köyü üçe böler hale köprü yapılmadı köyümüz ve ilerdeki solaklar mahallesi ve devamındaki yukarı tepe ve aşağı tepe yağmur yağdığında sel gelir çok kuvvetli gelir 4 saat devam eder 2 metereye kadar çıktığı olur. Eskiden çok mal kaybı olurmuş sığır davar çok götürmüştür. İnsan can kaybı olduğu söylenmektedir. Bu köylerde hastan olsa bile ilçeye doktora götüremezsin. Üç dört saat selin kesilmesini beklersin. Yine cenazen olsa götüremezsin. Köyler arasında bu ulaşım olmaz eskiden beri bu zahmeti çekmektedirler ve hale çekiyorlar. Bu suç merkez Alan köyünden mi kaynaklanıyor yoksa birilerinden mi müracatta bulundukları halde 40 senedir neden yapılamaz. Kendi yapacak güçleri olmadığından halen bu köprü yapılamıyor köylüler kendileri de yapamıyorlar.

İşte maalesef merkez Alan köyü ve solaklar mahallemiz ve devamında bulunan yukarı tepe ve aşağı tepe köyleri çok yoksundurlar. Bu ihtiyacımızın dört gözle karşılanmasını çok istiyorlar çok ümitliyiz inşallah birileri bu köprüyü yaparlar. Bu köylerimizde bu dertten bir an önce kurtulurlar bir an önce yapılmasını çok istiyorlar. Bu köylerinde bu zahmetten kurtulacak köprüleri yapılırsa ve köyler arası kendi aralarında toprak traktör yolu yapılırsa toprak traktör yolları bile hiç yoktur. İnşallah bir gün olur da bir yapan bulunur. Hiç ümitlerimizi kesmedik birileri yaparlar diye bekliyoruz. İlla asfalt yol istemiyorlar ulaşım yapacak kadar toprak traktör yolu olsun buna bile razılar. Saygılar sevgiler.