Balcılı Köyü Tanıyalım

Balcılı Köyü Tanıyalım

Artvin Yusufeli Balcılı köyü Gürcü köyüdür. Köyün savriyat mahallesinde gürcü kraliçesi Tamara tarafından yapılan su kanalı meşhurdur ve tarihi özelliği vardır. Bu kanal 10.yy da yapılmıştır. Ayrıca savriyat suyu denen ırmakta bulunan Ayı Hamamı ile eski kral yolu üzerinde bulunan delikli kaya seyirlik doğa harikalarıdır.

Köyde üretilen kaliteli bal nedeni ile Balcılı ismi verilmiştir. Eski ismi yurt oturulan yer anlamında ki Balh'tır. Köy iki bağlık, 8 mezra ve 3 yayla olmak üzere 13 yerleşim yerinden oluşmaktadır. Ancak yoğun göç nedeni ile yaylalar ve 3 mezrada ikamet eden kalmamış diğer mahallelerde de çok az nüfus kalmıştır. 2016 itibarı ile köy nüfusu çok azdır ve çoğunluğu Bursa olmak üzere Amasya, Adapazarı, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde yaşamaktadırlar. Daha önce köy erkekleri inşaat işlerinde çalışırken yeni nesilde okuma oranı oldukça artmış ve yeni mesleklere yönelinmiştir.

Balcılı köyünde sebze ve meyvenin birçok çeşidi yetişmektedir. Buradaki dağlarda av keçisinin bolluğu dikkat çekmekte ayı ve domuz avcılığı yapılmaktadır. Köy halkı hem köyünde hem yaşadığı şehirlerde örf ve adetlerini yaşatmaya dikkat etmekte tulum çalarak horon oynanmakta olup düğünlerde bu adet devam etmektedir. İnsanları sıcakkanlı ve saygıdeğer olduğu çevre köy ve yaşadıkları şehirlerdeki komşuları tarafından teyit edilmektedir.