Tütenocak Mahallesinin Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları

Tütenocak Mahallesinin Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları

Tütenocak mahallesinin yer altı kaynakları fakirdir. Ancak çok az miktarda kireç taşı bulunur. Mahallemizin yamaçlarında, geçirimsiz bir tabakanın (Kisli tabaka) yeryüzünü kestiği yerlerde Su kaynakları (Yani gözeler) oluşmuştur. Bu su kaynaklarının (Gözelerin) sayısı yirminin üzerindedir. Bu suların hepsinin de bol mineralli şifalı sular olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki hiçbir ilmi ve tıbbi araştırma yapılmamıştır ama gözlemlerimizden şunu iyi biliyoruz ki sindirim sisteminde, yediğimiz yiyecekleri midemizde çok kolay eritmektedirler. İster yağlı ye, ister yağsız yemek ye, ister çok ye, ister az ye, bu sularla sindirim çok kolay olmaktadır. Çünkü bu mahallede doğup, bu mahallede yaşayan (Gurbete gidenler hariç) hiçbir insanın Mide rahatsızlığı veya hastalığı geçirdiğini duymadım. Tabi ki buradaki üretilen ürünlerle beslenmek şartıyla, temiz bol oksijenli havanın etkisiyle genellikle burada yaşayan insanların yaşam süresi ortalama Seksen beştir. Doksan, Doksan beş, hatta Yüz yaşına kadar yaşan insanlar vardır.

Su konusu üzerinde bu kadar durmamın nedeni, yaşam susuz olmaz.Mahallenin Yeraltı ve Yer üstü kaynaklarında Altın, Gümüş, Bakır, Krom, Mermer, Kömür, Petrol vs. yok ama Altınsız, Gümüşsüz vs.siz yaşanır, ama susuz yaşanmaz, Su hayat demektir. Şehirlerde Altını bozduruyoruz paraya çeviriyoruz bu parayla su alıyoruz. Demek ki su Altındır. Mahallenin Altını da bu kaynak sulardır. Çölde Su olmadığından Su orada çok kıymetlidir. Petrol Ülkelerinin birçoğu çöldür, Petrolü verip su alıyorlar. Mahallede bulunan bu Su kaynaklarının (Gözelerin) birçoğu Su borularıyla bir araya toplanabilir. Şöyle ki en yüksekte bulunan Isırganlı göze ile Eğriçayır gözesi birleşerek Berlik Mevkiine, Eskiyaylanın Göze ile Tekçam ve Söğütlü Gözesi Berlik Mevkiinde, Mahallenin Çeşme Suyu ile birleştirilebilir. Yine Aliçayırları Gözelerinin birleştirilerek Mahallenin merkezine akıtılabilir. Belki çok yakın zamanda dünya Su savaşları yapacak. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Amin. Su demişken biraz da KAR üzerinde durmak istiyorum. Mahallemiz yüksek rakımlı bir yerde kurulmuştur. En yüksek rakım 2656 metre Hüseyindede dağı zirvesidir. Bu yörede iklim kış aylarında soğuk ve kar yağışlı olunca, KAR kalınlığıda bir veya bazı yüksek yerlerde bir buçuk metreye kadar yükselmektedir. Mahallemize Hüseyindede dağının hemen en alt yamacında Tütenocak Barajı yapılmaktadır. Bu Baraj her ne kadar ilkbaharda KAR suları ile dolacaksa da Haziran ayının ilk haftasından sonra Kar suları sona erecektir. Barajın su kaynağı da yağmur sularının ve iki göze suyunun (Isırganlı ve Eğriçayırın gözeleri) haricinde kuruyacaktır. Ben bir fikir yürütmek istiyorum, olsun ya da olmasın, eleştiri asla istemem, başkasının fikrine saygı duyarım, ama eleştirmem. Hüseyindede dağı yamacında CILBAYIR Mevkiinin en üstbaşında Mağaraların bulunduğu yerde güneşe çok az görecek şekilde yönü kuzeye bakacak Taban 1000x20=20.000.Metre Kare(20.dönüm), Yükseklik 10 metre olacak şekilde KAR ÇUKURLARI oluşturularak 200.000 Metreküp su kaynağı elde edilmiş olur. Aynı Zamanda komşu mahallenin YAYLANIN MEŞESİNİN En üst yamacı da aynı şekilde KAR ÇUKURU oluşturulabilir. O zaman Barajın Su Yaz boyunca hiç eksilmez. Bu konuda iyi bir proje hazırlamak lazım diye düşünüyorum. Hakkımıza hayırlısı olsun.

YERÜSTÜ KAYNAKLARIMIZ: Mahallemizin yer yüzeyi bazı yerlerde yer yer KAYA parçalarından oluşmuştur. Bu kaya parçalarının en yüksek kayası İT KAYASI dır. Mahallemizin her mevkiinde irili ufaklı kaya parçaları mevcuttur. Kayaların var oluşunun zararları olmadığı, ancak faydasının olduğu bilinmektedir. Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır, mahallemizde ikinci derecede deprem kuşağında yer olmaktadır. Mahallemizin yerleşim yeri zemini kayalık olduğu için bunca olan depremlerde can ve mal kaybı olmadığı gibi çimentosuz, harçsız yapılan binaların hiç birisinde yıkıntı olmamıştır. Allah felaketlerden bizleri korusun.

İkinci olarak Mahallemizin yer yüzeyi "KARATOPRAK" la kaplıdır. Yer yüzeyinde genellikle yarım metreye kadar humuslu toprakla kaplanmıştır. Bu toprak dünyanın en verimli toprağıdır. Bu Toprak Ülkemizde en yaygın olarak ERZURUM-KARS platosunda oluşmuştur. Fazla yıkanmadıkları için kireç bulundurmayan, minareli zengin topraktır. İklimin elverdiği ölçüde, sulamanın olması halinde bir çok ürün yetiştirilebilir. Allah bol bereketli ürünler ihsan eylesin hoşça kalın.