Köy Nedir ?

Köy Nedir ?

Köy nedir köyün tarifi. Köy mahalli idari teşkilatının en küçük yerleşim yeri ve birimidir. Köyü muhtarlar idare ederler. Muhtarlar tüzel kişiliğe sahiptirler. 5442 sayılı idare kanuna göre yapılan idare teşkilatlarına göre köyler bucak kasaba ve ilçelere bağlıdırlar. Köy kanunu ile merkezi idareye olan münasebetler düzenlenmiştir.

Köyü muhtar ve yanındaki aza ve üyeleri idare ederler. Köy idaresinde muhtarın yanında yönetimde köy ihtiyar meclisi köy kurulunda görev alırlar. Köyü ihtiyar meclisinde muhtarla beraber idare ederler. İhtiyar meclisi üyeleri köyün imamı ve köyün öğretmenidir. Bunlar köyün tabii üyesidirler. Bunlar köyün yönetiminde muhtarın yanında yer alırlar. Tarih incelenecek olursa tarih boyunca çeşitli milletler tarafından köyler kurulmuştur. İnsanlar buralarda hayatlarını devam ettirmişlerdir. Kurulduklarını yerlerin özelliklerine göre ve geçim kaynaklarına göre yerleşim yerlerine göre köyleri sınıflandırmak mümkündür. Dağ köyleri, ova köyleri, kıyı köyleri, yayla köyleri, balıkçı köyleri, bahçeci köyler. Ekinci köyler, hayvancı köyler, arıcılık balcılık ve su ürünleri balıkçılıkla geçinen köyler gibi tarım ve hayvancılıkla geçinen köyler gibidir.

5442 sayılı idare kanuna göre yapılan idari teşkilatta köyler bucak ve kasabalara ilçelere bağlıdır. Bu kanuna göre 2000den aşağı nüfusu az olan yerlere köy denilmektedir. 2000’in üzerindekiler bucak veya kasaba sayılmaktadır. Köy kanuna göre yabancı uyruklu herhangi bir yabancı devletin insanı içişleri bakanlığının izni olmadan köyde mal mülk edinemez ve ikamet edemezler. Artık yeni kanuna göre eskiden gelen bir geleneğimiz olan köy mahalle olarak göstermeye başlanıldı ve direk illerde olan büyük şehir belediyelerine mahalle olarak bağlandı ve birer mahallesi haline getirildi. Artık hizmetlerini ildeki büyük şehir belediyeleri üstlendiler ve onlar hizmet vermektedirler.