AB: Airbnb, Expedia ve tatil kiralama acenteleri davayı kazandı

Avrupa Adalet Divanı (CJEU) bu hafta Airbnb, Expedia ve Vacation Rentals lehine karar verdi; AB üye ülkeleri başka bir üye ülkede kurulu çevrimiçi hizmet sağlayıcılara ek yükümlülükler getiremez.

Lüksemburg Adalet Divanı'nın kararında “Bir Üye Devlet, başka bir Üye Devlette yerleşik bir çevrimiçi hizmet sağlayıcıya ek yükümlülükler getiremez” ifadesi yer alıyor ve İtalya tarafından dayatılan yükümlülüklere AB Elektronik Ticaret Direktifi istisnaları kapsamında izin verilmediğini ekliyor.

Bu karar, çevrimiçi platformlar ile İtalyan yetkililer arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadeleyi sonuçlandırıyor ve kesindir.

Dava, İtalya'nın Airbnb, Expedia, Google, Amazon ve Vacation Rentals gibi çevrimiçi hizmet aracılarının yerel bir otoriteye (AGCOM) kaydolmasını, mali katkı raporları sunmasını, ayrıntılı bilgi sağlamasını ve mali katkı ödemesini talep etmesi üzerine mahkemeye geldi.

Buna uyulmaması para cezasıyla sonuçlanabilir.

İrlanda merkezli Google ve Airbnb, Lüksemburg'daki Amazon ve İspanya'daki Expedia platformları, İtalyan düzenlemesinin, çevrimiçi hizmet sağlayıcıların yalnızca menşe ülkelerinin düzenlemelerine tabi olduğunu belirten AB yasalarıyla çeliştiğini savundu.