Marmara'nın İncisi Mudanya

Mudanya, Bursa’nın ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin kuzeyinde, Marmara kıyı bölümünde, Gemlik Körfezi’nin güneyinde kurulmuştur. Yüzölçümü 346 km², denizden yüksekliği 5 m., Bursa'ya uza

 


Anadolu'da Mimari

Selçuklu dönemi ile çağdaş olan Moğol döneminde de, Türk mimarlık eserleri bakımından ölümsüz eserler verilmiştir. Maveraünnehir’de Semerkand, Buhara ve Tebriz gibi şehirlerde örnekleri günümüze kadar

 


Seydişehir'i Tanıyalım

Seydişehir, Konya’nın ilçesi ve bu ilçenin merkezi. İl merkezinin güneybatısında, Büyükgözet Dağı’nın kuzeydoğu etekleri üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 2.707 km², denizden yüksekliği 1.130 m, Konya’y

 


Anadolu'nun Vadileri

Ülkemiz, büyük çoğunluğuyla çeşitli vadilerden meydana gelen yerlerle kaplıdır. Bunların önemli bir kısmı akarsuların açtığı vadilerdir. Suların aşındırmasıyla derinleşen ve alüvyonlarla zenginleşen v

 


Ovalarımız

Ova, Akarsu vadileri tarafından derin bir şekilde yarılmamış, düz veya hafif eğimli, alüvyon (lığ) veya taşınmamış topraklarla örtülü, geniş düzlüklerdir. Etrafları genellikle yüksek dağ sıraları ile

 


Sivas'ın Tarihi İlçesi Divriği

Divriği Sivas’ın ilçesidir. İl merkezinin güneydoğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü içinde Çaltı Çayı vadisi yakınlarında kurulmuştur. Yüzölçümü 2.782 km², denizden yüksekliği 1.050

 


Türkiye ve Dünya'da Pamuk Üretimi

Pamuk, ebegömecigiller familyasından, ko­za şeklindeki meyveleri çoğu zaman üç veya beş, bazen da dört parçalı, tropikal bir bitki. Latince adı Gossypiumdur.

Bitkisinin çok yıllık ağaç ve tek yı

 


Anadolu'nun Kardeşi Rumeli

Rumeli, Osmanlı’nın XIV-XX. asırlarda Balkanların Türk ve Müslümanların oturdukları kısmına verdikleri addır.

Anadolu'ya ise Rum ve Diyar-ı Rum derken, son asırlarda Anadolu kelimesi bu tabirin

 


Karadeniz'in İncisi Giresun

Giresun, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü içinde, kıyı şeridinde kurulmuş bir il ve bu ilin merkezidir. Doğuda Trabzon ve Gümüşhane, batıda Ordu, güneybatıda Sivas, güneydoğuda Erzincan ill

 


Samsun Vezirköprü'yü Tanıyalım

Vezirköprü, Samsun’un ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin güneybatısında, Tavşan Dağı’nın kuzey etekleri üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1.713 km², denizden yüksekliği 330 m, Samsun’a uzakl

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17