Tütenocak'ta Eğitim Öğretim ve Gelenekler

Tütenocak Mahallesinde Osmanlı Döneminde, Büyüklerimizden edindiğimiz bilgilere göre Medrese Eğitimi verilmekte imiş. Okuma yazma Arap Harfleri ile az da olsa varmış.

Mahallenin Camisi 1890'lı

 


Köy Nedir ?

Köy nedir köyün tarifi. Köy mahalli idari teşkilatının en küçük yerleşim yeri ve birimidir. Köyü muhtarlar idare ederler. Muhtarlar tüzel kişiliğe sahiptirler. 5442 sayılı idare kanuna göre yapı

 


Tütenocak Mahallesinin Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları

Tütenocak mahallesinin yer altı kaynakları fakirdir. Ancak çok az miktarda kireç taşı bulunur. Mahallemizin yamaçlarında, geçirimsiz bir tabakanın (Kisli tabaka) yeryüzünü kestiği yerlerde Su kayna

 


Balcılı Köyü Tanıyalım

Artvin Yusufeli Balcılı köyü Gürcü köyüdür. Köyün savriyat mahallesinde gürcü kraliçesi Tamara tarafından yapılan su kanalı meşhurdur ve tarihi özelliği vardır. Bu kanal 10.yy da yapılmıştır. Ayrıca s

 


Bir Köyümüz ve Sorunları

Merkez Alan köyü ve Solaklar Mahallemiz 1972 ve 1974 yılları ve öncesinde çok az göç verirken bu yıllarda çok hızlı göç vermeye başlamış ve de çok hızlı devam etmiştir. Göç ettikleri yerler. Nallıhan

 


Tepe Köyü Tanıyalım

Aşağı tepe ve yukarı Tepe köyleri, iki mahalleli köylerdendir. Başkent Ankara ili Nallıhan ilçesine bağlı tek muhtarlıklı bir köydür. Nallıhan ilçesinin güney batısına düşer. Eskişehir Sarıcakaya yolu

 


Bir Köyümüzden Serzeniş

Nallıhan Alan köyü ve solaklar mahallemiz başkent Ankara Nallıhan ilçesinin güney batısında kalan bir köydür. Eskiden nüfusu çoktu ilçeye ve şehirlere göç vermesi nedeniyle nüfusu çok azalmıştır. Eski

 


Köylerimizde Nişan ve Düğün Adetleri

Anadolu’da nişanı bozma, bohçayı geri atmak, geri çevirmek

Her ne sebeple olursa olsun ileride belki bir anlaşmazlık olursa iki dünür arasında yani aileler arasında veya oğlan kız arasında an

 


Eski Köy Düğünleri

Vara vara vardım alana düğünde keman çaldım bir kamyon samana...

Düğün başlamadan önce düğün tarihini belirlemek için iki dünür kendi aralarında anlaşırlar. Hısımları akrabaları hep

 


Nallıhan Köylerinde Cenaze Gelenekleri

Nallıhan Alan köyünde bazı gerçek ve gerçek olmayan inanışlar vardır. Bunları batıl inanışta diyorlar. Kimileri köylülerce o şekilde kalmış öyle inanmaktadırlar. Evin önüne bağ asmada ya da çatısında

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17