İç Batı Anadolu Bölgemiz

Anadolu yaylasında, Ankara’nın dışında, nüfus yoğunlukları düşüktür. Ama ülkenin başkentinin yer aldığı bu yöre tarih öncesi’nden kalma pek çok buluntunun da kanıtladığı gibi, uygarlık tarihinin başla

 


Amasya'dan Sivas'a Giderken

Anadolu yaylasının yüzey şekilleri Yeşilırmak’ın kıyısındaki sevimli Amasya kentinden, yaşama koşullarının ortam gereği çetin olduğu Sivas çevresindeki sert kara iklimi etkisindeki çorak alana kadar b

 


Ordu İli ve Köyleri

Ordu, Orta Karadeniz Bölümü içinde yer alan bir il ve bu ilin merkezidir. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Sivas ve Tokat, doğuda Giresun, batıda Samsun illeri ile çevrilidir. Merkez ilçeler dahil 19 ilçedi

 


Güney Marmara Yöremiz

Truva, İznik, Gelibolu adaları, Eskiçağ’dan Yakınçağ’a kadar tarihin kilometre taşlarıdır. Ülkenin Anadolu parçasındaki bu yöre, tarih boyunca pek çok uygarlığın ve kanlı savaşların birbirini izlediği

 


Mersin Mut ve Köyleri

Mut, İçel’in ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin (Mersin) batısında, Büyük Eğri Dağı'nın güneyinde, kendi adıyla anılan ovada kurulmuştur. Yüzölçümü 2.554 km², denizden yüksekliği 300 m,

 


Kuzey Doğu illeri ve Köyleri

Ülkenin doğusunda, Karadeniz’in güneyinde kalan kesim, aşılması güç dağlarla kaplı, yaşama koşullan elverişsiz bir yöredir. Bu yüzden dış dünyadan kopuk kent ve köylerde, IX. - X. yüzyıllardan kal

 


Ortakaradeniz Şehirleri ve Köyleri

Karadeniz kıyılarının bu yemyeşil kesimi, ormanlarla ve yoğun tarım uygulanan alanlarla kaplıdır. Romalılar döneminden bu yana, yöre kirazlarıyla ünlüdür. Bölgede Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma

 


Gümüşhacıköy ve Köyleri

Gümüşhacıköy, Amasya’nın bir ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin kuzeybatısında, Tavşan Dağı’nın güneyinde kurulmuştur.

Yüzölçümü 819 km², denizden yüksekliği 815 m, Amasya’ya uzaklığı

 


Avşar Köyleri

Oğuzlar’ın 24 boyundan biri. Birçok kollara ayrılan ve türlü adlar taşıyan Afşarlar’a Türkiye, Azerbaycan, Iran ve Afganistan’da rastlanmaktadır. Ortaçağ'da Zengiler ve Karamanoğulları gibi kuvvetli s

 


Edirne ve Köyleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa topraklarında yer alan, ama her yönüyle Osmanlı İmparatorluğunun görkemini anımsatan Edirne, özellikle Osmanlı padişahlarının merkezi olduğu dönemde birçok anıtla donatı

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17