Denizli Çal İlçesini Tanıyalım

Çal, Denizli’nin ilçesidir. İl merkezinin kuzey doğusunda ve Çökelez Dağı'nın kuzeyinde, Balkan ovası üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1.521 km2, denizden yüksekliği 840 m, Denizli’ye uzaklığı 64 km’d

 


Kars Selim İlçesi

Selim, Kars'ın ilçesi ve bu ilçenin merkezi. İl merkezinin güneybatısında, Allahuekber Dağları’nın doğu eteklerinde,Erzurum-Kars Yaylası üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1.011 km2, denizden yüksekliği

 


Elazığ Sivrice İlçesi

Sivrice, Elazığ’ın ilçesi ve bu ilçenin merke­zidir.İl merkezinin güneydoğusunda, Hazar Gölü’nün güney kıyılarında kurulmuştur. Yüz­ölçümü 634 km2, denizden yüksekliği 1.266 m, Elazığ’a uzaklığı 34 km

 


Çanakkale'yi Tanıyalım

Çanakkale, Anadolu yarımadasının kuzey­batısında, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü içinde kurulmuş bir il ve bu ilin merkezidir. Doğusunda ve güneydo­ğusunda Balıkesir, batısında ve güneyinde

 


Şanlıurfa'nın En Büyük İlçesi Siverek

Siverek, Urfa’nın ilçesi ve bu ilçenin merke­zidir.İl merkezinin kuzeydoğusunda, Urfa Yaylası’nın doğuda Karacadağ, kuzeyde Güneydoğu Toros Dağları’na  kavuşan düz­lükleri üzerinde kurulmuştur. Yüz

 


Tekirdağ Muratlı İlçesi

Muratlı, Tekirdağ’ın ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin kuzeyinde, Çorlu deresi vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 407 km², denizden yüksekliği 90 m, Tekirdağ'a uzaklığı 23 km’dir. 16 köyü v

 


Kırklareli Babaeski

Babaeski, Kırklareli’nin ilçesidir, il merkezinin güneyinde, Ergene havzasında, Şeytan Deresi vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 652 km², denizden yüksekliği 70 m, Kırklareli’ne uzaklığı 37 km’dir. Topl

 


Turizm Elçisi Serik

Serik, Antalya’nın ilçesi ve bu ilçenin mer­kezidir.İl merkezinin doğusunda, Batı Toros Dağları’nın güneyinde, kendi adıyla anılan ovanın kenarında, kıyıdan 7 km kadar içe­ride kurulmuştur. Yüzölçümü

 


Ankara Nallıhan İlçesi

Nallıhan, Ankara’nın ilçesi ve bu ilçenin merkezidir. İl merkezinin batısında, Köroglu Dagları’nın güney etekleri üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1.978 km², denizden yüksekliği 650 m, Ankara’ya uzaklı

 


Türkiye'deki Demir Yatakları

Demir, dayanıklı, dövülebilir, çelik gibi alaşımları sanayide çok kullanılan en önemli madenlerden biri. Sembolü Fe, atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85, yoğunluğu 7,85, kaynama noktası 2735°, erime

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17