Brezilya: Ülkenin en büyük taşıyıcısı Gol, ABD'de iflas korumasına başvurdu

Brezilyalı havayolu Gol Linhas Aéreas, Bölüm 11 iflas davalarından ortaya çıkacak 1,5 milyar dolarlık kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı sundu. Yakın zamanda yapılan bir menkul kıymet başvurusunda açıklanan plan, yeni hisse ihracı yoluyla sermaye enjeksiyonunu ve 2 milyar dolarlık borç yeniden finansmanını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Şeffaflık ve risk yönetimi: Gol, iflastan çıktıktan sonra mevcut hissedar değerindeki potansiyel azalmanın farkındadır. Bu riski azaltmak için Haziran ayında çeşitli özsermaye ve borç kaynaklarından gelen finansman tekliflerinin değerlendirileceği rekabetçi bir süreç başlayacak. Bu yaklaşımla Gol için en uygun koşulların sağlanması ve yeniden yapılanmanın 2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Stratejik büyüme ve karlılık: plan finansal yeniden yapılandırmanın ötesine geçiyor. Gol, operasyonel mükemmelliği hedefleyen beş yıllık bir stratejik plan sunuyor. Bu, filonun 2029 yılına kadar 169 uçağa çıkarılmasını ve mevcut 142 uçağın önemli ölçüde aşılmasını da içeriyor. Bu, 2026 yılına kadar pandemi öncesi yurt içi kapasite seviyelerine dönme hedefiyle uyumlu. Bu büyüme stratejisi, özellikle Brezilya'nın üçüncü büyük havayolu şirketi Azul ile yakın zamanda yapılan ortak uçuş anlaşmasıyla örtüşüyor.

Kârlılık merkezi bir endişe olmaya devam ediyor. Yeniden yapılandırma çabaları nedeniyle FAVÖK marjlarının 2024'te hafif bir düşüş göstermesi beklenirken (2023'teki %27'ye karşılık %23), Gol hızlı bir toparlanma bekliyor. Planları, FAVÖK marjlarını 2025'te %29'a, 2026'da %30'a ve 2029'a kadar %34'e çıkarmayı amaçlayan 193,8 milyon dolarlık yıllık maliyet tasarrufu programını içeriyor.
Pazar konumu ve rekabet: Yolcu kilometre geliri bakımından Brezilya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Gol, iç pazarda %30'luk önemli bir paya sahiptir. Bu plan, potansiyel olarak LATAM'ın mevcut %40'lık hakimiyetine meydan okuyarak Gol'un konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Brezilya havacılık ortamı son derece rekabetçi olmaya devam ediyor; Azul da daha büyük pazar payı için mücadele ediyor. Gol'ün bu yeniden yapılanma planını başarıyla uygulaması, gelecekteki rekabet gücünün belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.