Meteoroloji ve Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji ve Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji, yerkürenin atmosfer olaylarının kanunlarını inceleyen ilim dalının adıdır. Bu ilmin ismini koyan Aristo’dur (meteoron: hava durumu, logia: ilim). Dolayısıyla insanların gökle, gökyüzünde meydana gelen olaylarla ilgili doğal ve çok eski merakının neticesi olarak bu bilgi dalı da eskidir.

Bilimsel Meteorolojinin Doğuşu

Ancak kesin açıklamalar yapabilen gerçek bir ilim haline gelişi XX. yüzyıldadır. I. ve II. Dünya savaşları, gözlem ve hava ulaştırma vasıtalarının gelişmesi meteorolojinin gelişmesini hızlandırmıştır.

Bu ilmin asıl inceleme konusu ve alanı, hava tabakasının ilk 30 km’si ile kara ve denizlerin üst tabakasıdır. Kitle olarak bütün atmosferin % 99‘unu içine alan bu ilk tabaka, hava ile ilgili olayların hemen hepsinin cereyan ettiği yerdir. Bununla beraber atmosferin daha yüksek tabakalarında ve hatta diğer gezegenlerin atmosferinde meydana gelen olaylar da dünyanın hava durumuna etki edebilir. Atmosferin daha yüksek tabakalarını inceleyen ilme aeronomi denir.

Meteorolojinin Dalları

Meteorolojinin kendi içinde dalları vardır: Analitik meteoroloji (sıcaklık, yağışlar, rüzgar gibi hava olaylarını gözler ), dinamik meteoroloji (Atmosfer hareketlerinin kanunlarını ve bu hareketlerle çeşitli hava olayları arasındaki münasebetleri araştırır), klimatoloji-iklim bilimi (Toprak seviyesinde atmosferden ayrılan elemanların uzaydaki dağılımını veya yerde ve yükseklerdeki hava tiplerini inceler), biyoklimatoloji (Bitki ve hayvanların yaşayışına tesir eden iklim faktörlerini inceler ), mikroklimatoloji (Mikroklimaları ve bu kavramın tarımla, biyoloji ile, insan hayâtı İle İlgilerini araştırır ), tıbbi meteoroloji, tarım meteorolojisi gibi.

Meteoroloji bugün teorik fiziğin dallarından biridir; dinamik meteoroloji denen dal budur.

Hava Durumu Tahminlerinin Önemi

Tatbiki (uygulama ile ilgili) meteoroloji dalları, insan hayatında gittikçe büyük bir önem ve yaygınlık kazanıyor. Hava ve deniz ulaşımında, tarım, hayvancılık ve ormancılık problemlerinin çözümünde, hava kirliliğinin hallinde ve gündelik alelade insan yaşayışının pek çok pratiklerinde iklim ve hava durumu ile ilgili bilgilerin son derece mühim rolü ve tesiri vardır.

Türkiye'de Meteorolojinin Tarihi

Türkiye’nin meteoroloji işleri ile ilgili teşkilâtı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüdür. Tarım Bakanlığı’na bağlı bir ünite olarak 1925’te kurulmuş, 10 Şubat 1937 tarih ve 3127 sayılı kanunla müstakil (Başbakanlığa bağlı) teşkilat olmuştur. Yurt sathında yaygın bölge müdürlükleri, meteoroloji istasyonları, gözlem evleri ve Ankara’da bulunan büyük merkez teşkilatı ile dünya standartlarına uygun olarak meteoroloji hizmetlerini yapmaktadır.