Şubat Ayı Tarım Notları

Şubat Ayı Tarım Notları

İlkbaharın yaklaşması ile birlikte çiftçilerimiz de yoğun bir sezona hazırlanmaya başladılar. Bizler her ay bazı tarım ürünleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. İşte ilk bilgi vereceğimiz tarım ürünü badem bitkisi.

Badem Tarımı

Badem ağacının sert kabuklu meyvesidir. Körpe iken “çağla” diye isimlendirilir. Yeşilken kabuğu ince, tüylü ve meşin gibidir. Şekli yassı, oval ve ucu sivricedir. Olgunlaştığı zaman kabuğu kalınlaşarak sertleşir. Sert kabuğun içinde, sarımtırak tohum kabuğuyla kaplı bir tohum bulunur. Yenen kısmı bu tohumdur. Bademin acı ve tatlı olanları vardır. Tatlı bademin, taze iken tadı çok hoştur. Bademin bilemişinde yağ, azotlu ve şekerli maddelerle reçineler bulunur.

Tatlı bademler, kabuklarının sertliğine göre, taş bademi, diş bademi, kağıt bademi ve sert badem olmak üzere dört çeşittir. Sert bademler in kabuğu çok sert ve tohumu çok küçük olduğu için piyasada fazla tutulmazlar. Taş bademinin de kabuğu sert olmakla beraber kolay kırılır ve içi iridir. Ticarette beğenilen ve aranılan badem çeşidi budur. Diş bademinin kabuğu oldukça incedir ve dişle kırılabildiği için bu ad verilmiştir. Kağıt bademin in kabuğu ise çok daha incedir. Ve parmaklar arasında kırılabilir.

Badem, şekercilik ve pastacılıkta kullanılır. Eskiden kozmetikte de kullanılırdı. Acı bademde tatlı bademde bulunan maddelere ilaveten uçucu ve acı bir yağla birlikte bir miktar siyan hidrikasit (zehirli) de bulunmaktadır. Badem yağı imalinde kullanılır. Badem ağacı, gülgiller (rosales) takımının güller (rosaceae) familyasına mensup 6-8 m. boyunda çok yıllık bir ağaçtır. Latince adı “Prunus comminus L” dir. Meyvesine “badem” denir.

Badem ağacının ana vatanı Anadolu ve bütün Akdeniz kıyılarıdır. Erken çiçek açar, çiçekleri pembe-beyazdır. Badem çiçekleri er-dişidir, kendisini tozlar ve döller. (anto-gami). Aynı zamanda ilk baharın habercisi bu bitkidir. Hava durumu iyi gitmesi halinde Anadolu'da mart ayından itibaren badem ağaçları çiçek açmaya başlarlar.

Tarım; (yetiştirilmesi) Badem ağacı kendine veya eriğe aşılanarak yahut da tohumu ile üretilir. Son derece serttir, fakat kolay yarılabildiği için her yerde kullanılabilir. Türkiye’de hemen her bölgede badem yetiştirilmekle beraber daha çok Van Gölü çevresi ve İç Anadolu Bölgesi’nde yayılmıştır. 1979 yılı itibariyle Türkiye’deki badem ağacı sayısı 4 milyon 750 bin, badem üretimi ise 26.500 tondur.

Bağcılık

BAĞ, asma fidanlarından tesis edilmiş bahçe ve arazilere denir. Bağlar genellikle güneye ve güneydoğuya bakarlar. Bağcılıkta üzümlerin başta şeker olmak üzere kuru madde oranlarının yüksek olması ve olgunlaşmalarının kısa sürede gerçekleşmesi için yönün büyük önemi vardır.

Tarımda asma yetiştirme sanatına bağcılık denir. Asma bitkisi düz araziden daha fazla yamaçları sever. Asma, tuzlu veya çok ağır nemli topraklar hariç, her çeşit toprakta yetişir. Bunun yanında kireçli, kumlu ve killi - kumlu topraklar bağcılığa daha elverişlidir. Kültürü (tarımı) yapılan asmalar için anacın, toprağın cinsine göre seçilmesi gereklidir. Asma çubukları fidanlıklarda köklendirildikten sonra önceden açılmış çukurlara dikilir. Bağlar tesis edildikten itibaren 4. ve 5. yıllarda ürün vermeğe başlarlar. En yüksek verim ise 7. yıldan sonra alınabilir.

Asma tohum, çelik, daldırma ve aşıyla çoğaltılır. En fazla uygulananı aşı ile yetiştirmedir. Asma anacı, ya Amerikan asma çubuğu veya melez olmalıdır. Aksi halde floksera denilen zararlı böcek, asma köklerine büyük ölçüde zarar verir. Amerikan veya melez anaçlar flokseraya dayanıklıdır. Seçilen anaç istenilen üzüm çeşidi çubuğuyla aşılanır ve iyice sarılır. Aşılanan anaç fidanlıkta belli bir süre geliştikten sonra sökülerek bağa dikilir.

Türkiye'de 850 bin hektar bağ alanı bulunmaktadır. En geniş bağlar Ege ve Marmara bölgeleriyle Güney ve İç Anadolu bölgelerine yayılmıştır. Doğu Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde de bağlık sahalar bulunmaktadır.

Bahçe Tarımı

Bahçe, genellikle etrafı çit veya duvarla çevrili, içerisinde çiçek, sebze ve meyve olmak üzere her çeşit bahçe bitkilerinin yetiştirildiği yer. Bahçe tarımı seraların aksine hava durumu yönü ile çiftçilerimiz için daha risklidir.

Tarihin ilk zamanlarından beri insanlar, fırsat buldukça gerek sebze ve meyve ihtiyaçlarım karşılamak, gerekse hoş vakit geçirmek ve dinlenmek için çok güzel bahçeler kurmuşlardır. Bahçe kurma ve düzenlemede uygun plan ve projelere ihtiyaç vardır. Bahçenin evden görünen ve hemen evin önünde olan kısmının çiçeklik ve çayırlık olması gereklidir. Bahçe tanziminde arazi yapısı dikkate alınmalıdır. Geniş bahçelerde çeşme, havuz ve dinlenme yerleri bulunmalıdır.

Tarımda bahçecilik, her çeşit bahçe tanzimi ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi işidir. Bahçecilik denilince başta sebzecilik, meyvecilik ve fidancılık olmak üzere; çiçek, ağaç, sebze yetiştirilen etrafı çevrilmiş, kendine has toprağa (bahçe toprağı), sahip arazi parçalarında yapılan tarım faaliyetleri anlaşılmaktadır. Bahçeciliğin birçok kolları vardır.

Bahçecilikten beklenen neticelerin alınabilmesi için toprağın cinsi ve işlenmesi önemlidir. En uygun bahçe tanzim mevsimi erken ilkbahar, şubat ve mart aylarıdır. Türkiye’nin çok değişik bölgelerinde iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak geniş sebze ve meyve bahçeleri vardır. 1979 yılı itibariyle sebze bahçelerinin kapladığı saha 876 bin hektar, bu alanda üretilen toplam sebze miktarı 12 milyon 576 bin tondur. Bahçecilik mesleğini sanat edinen, özellikle bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı ile uğraşan kişilere bahçıvan denir.