TUI Bakım Vakfı: Tunuslu kadınlara harika bir kariyer sunuyor

  • Tunus'taki TUI Futureshapers programı, 60 kadın mentoru eğiterek onların mentorluk oturumları düzenlemesine ve 500'den fazla kadının dinamik turizm sektöründe başarılı olmalarına olanak tanıyacak.
  • Genç kadınlar, kadınların önderlik ettiği yeni sosyal girişimlerin yaratılmasını teşvik etmek amacıyla sosyal girişimciliğe yönelik oturumlardan yararlanacak.
  • Program, kadınların liderliğindeki en iyi altı projenin tam teşekküllü sosyal girişimlere dönüşmeleri için başlangıç ​​finansmanı ve teknik destek alacağı bir girişimcilik yarışmasıyla sonuçlanacak.

Oldukça sağlam bir eğitim sistemine rağmen Tunus'ta işsizlik oranı, özellikle eğitimli kadınlar arasında yüksek. Bunun nedeni, kariyer seçimiyle ilgili bilgi ve pratik beceri eksikliğidir. Ayrıca, Tunus cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için anayasal, yasal ve politika çerçevesinde önemli değişiklikler yapmış olsa da, işgücü piyasası bunları yansıtmıyor. Kadınlar işgücünün yalnızca dörtte birini temsil ediyor ve erkeklere göre iki kat daha yüksek bir işsizlik oranıyla karşı karşıya.

Tunus'ta TUI Futureshapers programı, 60 kadın mentora eğitim vererek bu duruma çözüm bulmayı amaçlıyor. Daha sonra akranları için mentorluk oturumları düzenleyebilecekler ve böylece 18 ila 28 yaşları arasındaki 500'den fazla genç Tunuslu kadına kaliteli öğrenim, istihdam fırsatları ve sağlıklı bir yaşam tarzı sunabilecekler.

Bu akranlar arası model, genç kadınların iş dünyasına geçişini kolaylaştırmayı, akademik kararlılığı güçlendirmeyi ve kariyerleri hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı amaçlayan çeşitli mentorluk faaliyetlerini içermektedir. Yoğun mentorluk aynı zamanda genç kadınların bir işte başarılı olmak ve kariyerlerinde ilerlemek için gerekli becerileri ve mesleki deneyimi kazanmalarını sağlayarak onlara daha fazla istihdam fırsatı sağlayacaktır. Ayrıca işlerinde başarılı olmak için gereken daha yumuşak becerileri geliştirmelerine de yardımcı olacaktır.

Katılımcılar, birebir mentorluğun yanı sıra, köklü girişimcilerin ev sahipliği yaptığı, iş modeli oluşturma, pazarlama stratejileri, fikirlerin sunulması ve turizm sektöründe inovasyon gibi konuları kapsayan bir dizi çevrimiçi web seminerine de erişebilecek.