Air Austral: kurumsal varlıkların kötüye kullanılması nedeniyle işten çıkarmalar mı?

Zinfo 974 web sitesine göre, Air Austral’ın insan kaynakları müdürü ve diğer iki departman çalışanı, Cuma günü ciddi suiistimal nedeniyle işten çıkarıldıklarını resmen bildiren taahhütlü mektuplar aldılar.

Dün tüm personele gönderilen “yönetim kurulu” tarafından imzalanmayan bir mektupta yönetim, durumun ve elindeki unsurların ayrıntılı bir değerlendirmesinin ardından İK ekibinin üç üyesinden ayrılma kararı alındığını açıkladı. Bu karar, özellikle kıdemleri nedeniyle zor olsa da (Editörün notu: servisin yöneticisi Jacques Atchapa için 32 yıl), şirketin çıkarınadır.

Yönetim kurulu “hizmetin sürekliliğini sağlamak için şirket içinde tedbirlerin alınmasını” sağlar